image banner
KHU PHỐ

Phường 4 gồm có 8 khu phố: Khu phố Bình Cư 1, Khu phố Bình Cư 2, Khu phố Bình Yên Đông 1, Khu phố Bình Yên Đông 2, Khu phố Bình Yên Đông 3,  Khu phố Bình Quân 1, Khu phố Bình Quân 2, Khu phố Bình Quân 3.

1. Khu phố Bình Cư 1

Địa chỉ: 12, Nguyễn Văn Tạo, Phường 4, thành phố Tân An

- Trưởng khu phố kiêm Bí thư Chi bộ khu phố : Ông Trương Văn Được - ĐT: 083 975 7567

- Phó trưởng khu phố: Ông Nguyễn Lê Ngọc Nhân - ĐT: 094 775 2575

2. Khu phố Bình Cư 2

Địa chỉ:    Lưu Văn Tế, phường 4, thành phố Tân An

- Trưởng khu phố kiêm Bí thư Chi bộ khu phố : Ông Nguyễn Văn Niệu - ĐT: 035 290 0778

- Phó trưởng khu phố: Ông Nguyễn Thị Thu Cúc - ĐT: 093 747 6820

3. Khu phố Bình Yên Đông 1

- Trưởng khu phố kiêm Bí thư Chi bộ khu phố : Ông Phan Thanh Sang - ĐT: 093 734 6972

- Phó trưởng khu phố: Ông Lê Quang Minh - ĐT: 094 547 1412

4. Khu phố Bình Yên Đông 2

- Trưởng khu phố : Ông Trần Hữu Phước - ĐT: 098 800 2381

- Phó trưởng khu phố: Ông Nguyễn Thanh Long - ĐT: 094 775 2575

5. Khu phố Bình Yên Đông 3

- Trưởng khu phố kiêm Bí thư Chi bộ khu phố : Ông Trần Bá Tuấn - ĐT:   097 369 8598

- Phó trưởng khu phố: Ông Huỳnh Văn Hóa - ĐT: 079 264 8141

6. Khu phố Bình Quân 1

- Trưởng khu phố kiêm Bí thư Chi bộ khu phố : Ông Ngô Văn Phước - ĐT: 090 684 8699

- Phó trưởng khu phố: Bà Lê Thị Kim Loan - ĐT: 083 942 0874

7. Khu phố Bình Quân 2

- Trưởng khu phố : Ông Ngô Văn Tài - ĐT: 085 546 9878

- Phó trưởng khu phố: Ông Nguyễn Hồng Chi - ĐT: 091 362 2935

8. Khu phố Bình Quân 3

- Trưởng khu phố : Bà Cao Thị Kim Hương - ĐT: 077 497 8619

- Phó trưởng khu phố: Bà Lê Thị Đào - ĐT: 081 524 3239

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh